Sälen - Vasamonumentet

 

Vasastenen i Sälen
Vid första kurvan på "gamla fjällvägen" väster om Västerdalälven i Sälens by. Restes 1903 av bybor och fosterlandsvänner till minne av att Gustav Eriksson Vasa här blev upphunnen av dalkarlarna, då han flydde undan danskarna på sin färd mot Norge vintern 1520-21. Stenblocket kördes efter 10 hästar hit från Limedsforsens järnvägsstation.

Folk i alla byar utefter vägen hade gått "man och kvinna ur huse" för att följa med. Bron över Västerdalälven sviktade under stenens tyngd. De sista 100 m drog Sälenfolket själva stenen upp för branten med en 100 m lång lina.

Den 18 september 1904 invigdes stenen under pompa och ståt. Inskrift under målning av Carl Wahlbom: "Gustav Eriksson Vasa 1521. Om du vill blifva vår härhöfvidsman, Så följer båd gammal och ung."

Vasastenen i Rättvik
Vasa-stenen vid Rättviks kyrka rest 1893. Runt om står 12 mindre stenar med namnen på dem, som på olika sätt hjälpte Gustav Vasa. Foto: Rosenblad/Söderholm 1997

Texten i drakslingan runt vasakärven lyder:
Vid Rättviks kyrka uppträdde Gustaf Eriksson Wasa i december 1520 första gången offentligt, manande dalamännen att rädda fäderneslandet från utländskt välde och förtryck. Här bekämpades i januari 1521 segerrikt Christians krigsfolk. Denna bragd, början till befrielsekriget, utfördes af ensamt rättviksmännen, hvilka ock under alla förvecklingar blefvo Gustaf trogne. Grund lades härigenom till Gustaf I:s gärning för Sveriges själfständighet och utveckling.

  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senaste uppdatering av sidan: 18.mars 2011 kl 1400
© Lasse Dahlund 2005 - 2011 / webmaster@dahlund.se