SFTG har några regler som det gäller att följa när vi träffas för att fisk tillsammans.

GRUNDREGEL
1. Det finns alltid plats för en medlem i SFTG att deltaga i aktiviteterna.
2. Om du vill följa med så skicka ett e-post till info@sftg.se
3. Nya medlemar skall prövas samt godkännas av samtliga tidigare medlemmar innan medlemsskap.

Huvudregler
1. Fisk för en fisk till alla
2. En SFTG:are dricker aldrig ensam
3. Det finns inget dåligt väder
4. Delge alltid de andra vilka flugor som fungerar
5. Tiden skall inte vara styrande vare sig för fiske eller mat
6. Inga sura miner i sällskap av andra SFTG:are

2001_10.JPG (17180 bytes)

Efter en kväll vid storån